Thuốc nhuộm tóc Turn-Up Color Treatment Aprilskin

Thuốc nhuộm tóc bay màu nhuộm tự nhiên sau 2 tuần Không hư tổn biếu bì da Màu sắc tươi sáng

Tips sử dụng:

1️⃣ Trộn các màu với nhau để tạo ra màu riêng mà bản thân muốn nhuộm.

2️⃣ Tẩy tóc để màu tóc lên đẹp và rõ ràng hơn.

3️⃣ Số lượng thuốc nhuộm cần cho tóc.

*Tóc ngắn: 2 hộp

*tóc ngắn ngang vai: 2-3 hộp

* tóc dài: 4 hộp

Mua ngay tại: Thuốc nhuộm tóc Turn-Up Color Treatment


← Bài trước