MEMBERSHIP

 

Tìm ngay biểu tượng membership của bạn 

- Aprilskin Vietnam có thể tùy ý sửa đổi hoặc chấm dứt các điều kiện, quy định, lợi ích và điều kiện của thành viên.

- Chúng tôi sẽ thông báo qua email, số điện thoại đối với quà tặng birthday voucher hoặc mã giảm giá dành riêng cho thành viên.

- Thứ hạng thành viên áp dụng cho toàn bộ khách hàng đăng ký thành viên tại trang web Aprilskin.vn

- Ưu đãi thứ hạng thành viên chỉ có giá trị đến hết năm bạn đăng ký, sau khi hết năm thứ hạng thành viên sẽ tự động biến mất, bạn phải mua hàng lại từ đầu để tích luỹ thành viên.

- Sau khi đạt hạng thành viên, ưu đãi sẽ được tính cho đơn hàng tiếp theo.

- Ưu đãi thành viên chỉ áp dụng cho đơn hàng online mua tại website Aprilskin.vn